Sådan ændrer kreative aktivister verden

Bevægelser som Occupy opnår ikke nødvendigvis konkrete målbare resultater, men med deres kreative aktivisme ændrer de måden, vi anskuer verden på.

Lektor klager over ledelsesmobning

Institut for Samfund og Globalisering fik den laveste score i den seneste trivselsundersøgelse på RUC. Måske har institutlederen en rolle i det. Det indikerer lektor Mogens Buch-Hansens beretning i hvert fald.