Phd-blog: Om teknisk analfabetisme og almendannelse

Hovedet søger automatisk ned i hænderne, når Johan Pelch Olsen læser sine aviser. Journalisterne er nemligt håbløst dårlige til at skrive om naturvidenskab og om teknologi  –  på trods af at det fylder stadig mere både i aviserne og vore liv. SUK!