Frit Forum svarer igen på karakterkritik

Onsdag den 25. maj kritiserede SAMRådet blandt andet Frit Forum for ikke at have hørt de studerende ordentligt, før de foreslog at indføre karakterer på de samfundsfaglige metodeopgaver. RUSK har taget en snak med Frit Forum om hvorfor der er behov for karakterbedømmelser.

Ja til feedback – nej til karakterer

Torsdag den 26. maj skal Studienævnet for Sam-Bach tage stilling til hvorvidt der skal indføres karakterer på basisfagene for de samfundsvidenskabelige studerende på RUC. Dette får SAMRådet til at råbe op, da de ikke mener, at de studerende er blevet hørt om deres holdning til karakterer.

Blog: Bedømmelser skal famles i blinde

Kvindelige studerende er dygtigere end mandlige. Har du gjort dig uheldigt bemærket over for din underviser, får du en dårligere karakter i din skriftlige eksamen. Eller hvad? Marie Lundby Spanggård, studenterrepræsentant i studienævnet på Sam. Bach. blogger.

RUC’ere: Vi venter for længe på karaktererne

Kan man kræve, at de studerende overholder deadlines, når man ikke selv gør det? RUC’s undervisere har problemer med at afgive karakterer til tiden.