Hum-studerende er for dårlige til at møde op til undervisning

De studerende efterspørger mere undervisning. Men de dukker ikke op til de ekstra kurser, der tilbydes. I hvert fald ikke til progressionskurserne. 

Kan man få et kvalitetsstudie på egen hånd?

Ifølge en undersøgelse foretaget af DJØF i  september 2012 ønsker 70 procent af de studerende på RUC flere undervisningstimer. Alligevel fastholder rektoratet, at timetallet ikke er noget problem. Studenterrådet råber på anerkendelse af de studerendes behov.