Blog: Om humaniora? (en slags akademisk ode)

Garbi Schmidt, der er professor i Kultur- og sprogmødestudier, har  –  uden tvivl ansporet af diktatet om uddannelsesloft på især humaniore-fag  –  skrevet en poetisk hyldest til netop humaniora.