Rektoratets blog: Fodrejse på RUC: En forskningsturist fortæller

Ikke alle RUC’s forskningsgrupper har et effektivt samarbejde, der hjælper medlemmerne med at publicere forskning. Det skal der laves om på, mener prorektor Peter Kjær.

Prorektor: RUC bør have en formidlingspris

RUC bør have sin egen formidlingspris, mener prorektor Peter Kjær. Det glæder forskerrepræsentant Kenneth Reinicke, der fortæller om forskernes slid med at formidle igennem et forjaget mediebillede.

Rektorholdet sat: Ny prorektor udnævnt

CBS-institutlederen, ph.d., cand.scient.adm. Peter Kjær, der også er organisations- og ledelsesforsker udfylder den ledige plads i RUC rektoratet som prorektor. Det er besluttet af en enig bestyrelse. 

Hanne Leth Andersen ny kvinde i rektorstolen

RUC’s bestyrelse har truffet sin beslutning. Den nuværende prorektor, Hanne Leth Andersen, overtager rektorstolen, når Ib Poulsen træder tilbage. 

RUC’ernes skrivekompetencer er for dårlige

Et fyraftensmøde omhandlende de studerendes skrivekompetencer bragte et opsigtsvækkende tal på banen: Op mod 40 procent af de studerende har store vanskeligheder med at skrive. Prorektor Hanne Leth Andersen og Professor Ellen Krogh tog problematikken op med hver deres oplæg under mødet. 

Hum-studerende er for dårlige til at møde op til undervisning

De studerende efterspørger mere undervisning. Men de dukker ikke op til de ekstra kurser, der tilbydes. I hvert fald ikke til progressionskurserne.