Rektorinterviewet II: Om metodisk flippethed og uddannelseskvalitet m.m.

I denne anden og næstsidste del af det store tiltrædelsesinterview med rektor Hanne Leth Andersen runder vi bl.a. en række andre udfordringer som RUSK og RUSK’s læsere har peget på, vi taler om uddannelseskvalitet, og  vi vender københavnerlivet versus RUC-livet.

Rektorinterviewet I: Om tænding på rektorstillingen og RUC’s største udfordringer

RUC’s nye rektor holder i dag sin officielle tiltrædelsesforelæsning. RUSK bringer i den anledning første del af et langt interview, hvor vi stillede hende både vores egnes og jeres spørgsmål. I dag om selve udnævnelsen og RUC’s udfordringer

Farvel, og velkommen tilbage Ib

Fredag den 28. marts tog RUC varm afsked med Ib Poulsen som RUC’s rektor. Der blev dog ikke kun set tilbage på de sidste fem år, men også frem, da han fortsætter som forsker og underviser på universitetet. 

Hanne Leth Andersen ny kvinde i rektorstolen

RUC’s bestyrelse har truffet sin beslutning. Den nuværende prorektor, Hanne Leth Andersen, overtager rektorstolen, når Ib Poulsen træder tilbage. 

Rektor vil forske igen

”Jeg vil gerne slutte på samme måde, som jeg begyndte”. Sådan begrunder Ib Poulsen sin beslutning om at vende tilbage til forskning og undervisning, når hans nuværende kontrakt som rektor på RUC udløber d. 22/9 2014.

Kan man få et kvalitetsstudie på egen hånd?

Ifølge en undersøgelse foretaget af DJØF i  september 2012 ønsker 70 procent af de studerende på RUC flere undervisningstimer. Alligevel fastholder rektoratet, at timetallet ikke er noget problem. Studenterrådet råber på anerkendelse af de studerendes behov.