Debat: Tak skat

Hvor ville DU være i dag, hvis folk og virksomheder i Danmark IKKE betalte skat? Helene Blensted, der er frivillig på Mellemfolkeligt Samvirkes Taxpower-kampagne og  læser internationale udviklingsstudier og socialvidenskab, skriver.