“Vi siger nej til hurtigere-ud reform på RUC”

Onsdag den 20. november var over 50 studerende samlet for at vise deres utilfredshed med Fremdriftsreformen. Dagen endte med planlægning af en mulig blokering af administrationen på onsdag.

Kan man få et kvalitetsstudie på egen hånd?

Ifølge en undersøgelse foretaget af DJØF i  september 2012 ønsker 70 procent af de studerende på RUC flere undervisningstimer. Alligevel fastholder rektoratet, at timetallet ikke er noget problem. Studenterrådet råber på anerkendelse af de studerendes behov. 

Systemnedbrud truer RUC-valget

Flere studerende melder om fejlmeldinger, når de forsøger at afgive deres stemme til det ordinære valg ved hjælp af RUC’s nye elektroniske stemmesystem. Onsdag kulminerede det med et servernedbrud, der betød at stemmer afgivet mellem kl. 9-13 ikke blev registeret.