Blog: Du skal vælge nu

Et hvert valg udelukker andre. Det gælder både simple valg og større valg i livet. Du er ekspert i at tage valg, fordi du har valgt en uddannelse på RUC. Men hvorfor er det så svært at tage valg? (Advarsel: i det nedenstående vil ordet valg og vælge optræde 57 gange)

Danset frokost tiltrak nysgerrige ikke-RUC’ere

Af alle de RUC-events RUSK overværede på Roskilde Festival var det såkaldte RUC Lunchbeat torsdag middag det umiddelbart succesfulde. Det tiltrak opmærksomhed  –  også fra folk, der ikke var fra RUC.

Blog: Vi er alle vejledere

Jeg er blevet studievejleder på Filosofi og videnskabsteori (CUID) i dette semester. Det har sat gang i et par tanker om, hvad det egentlig vil sige at være ”vejleder”. Hvem har brug for vejledning? Hvad er vejledning? Og er vi egentlig ikke alle sammen vejledere?