Det synes RUC’erne om uni-valget

Universitetsvalget lukker i morgen! RUSK har spurgt en tilfældig flok RUC’ere, hvad de lægger vægt på ved valget, og om de synes, kandidaterne har talt tydeligt.

Debat: Studentervalget på RUC er en farce

Betegnelsen ”studenterpolitik” dækker over tilfældige studieglade karikaturer, der tror studerende er til salg for kaffe og kage og et poppet slogan. Markus Eg Schwartz Nielsen er ikke imponeret over det netop overståede RUC-valg.

RUC’erne leverer historisk høj valgdeltagelse

35,22 procent alle RUC’s studerende afgav i løbet af valgugen deres stemme til universitetsvalget. Det er den højeste universitetsvalgdeltagelse i Danmark  –  og den højeste siden universiteterne overgik til bestyrelser i 2003.

Frit Forum og Studenterrådet strides om sammenblanding af politik og foreningsliv

Da Frie Studerende stadig var en del af det politiske landskab på RUC, var deres mærkesag en afpolitisering af foreningslivet, hvor Studenterrådet står for langt det meste på campus. Den holdning har Frit Forum adopteret.

Valgblog: Studiemiljø uden grænser!

Frit Forum er aktive ved tasterne her i valgugen. I denne blog underbygger Mathias Rasmussen deres velkendte parole om at dele RUC’s studiemiljø op mellem Trekroner og København.