Udveksling er en besværlig proces

Share

Mange studerende mister modet om at komme på udveksling, fordi vejen dertil synes meget lang og hård. Tre af dem fortæller om deres ærgerlige oplevelser.

verden680

”Jeg føler stadigvæk, at de har taget mit New Zealand-ophold fra mig.”

”Jeg var bare så sur over, at jeg ikke fik den samme behandling som alle andre.”

Disse udtalelser kommer fra nogle af de RUC-studerende, der har løbet hovedet mod muren under ansøgningsprocesserne om at komme på udveksling i udlandet. Den enes navn forsvandt i databasen trods bekræftelsesmail. Den anden fik at vide to måneder før afgang, at hun ikke skulle af sted alligevel på grund af en kommunikationsbrist mellem universiteterne. Og den tredje fik ved en fejl underskrevet sin ansøgning om en forhåndsgodkendelse. Alle tre har udtalt sig anonymt til RUSK.

I alle tre tilfælde var ansøgningsfristen overskredet, da de fik disse meddelelser, og de måtte glemme alt om at blive optaget på deres drømmestudie.

Dog har Internationalt Team stillet andet til rådighed for de studerende. Det benyttede den ene af dem sig af, imens de to andre gav op. At skulle igennem hele processen igen virkede meget uoverskueligt, især fordi det lå midt i deres eksamensperiode. Derudover var motivationen heller ikke stor, når de fra starten var indstillet på at skulle et helt andet sted hen – nemlig til det særlige studie, de efter lang tids undersøgelse og forberedelse havde stilet efter.

Det er en lang og hård proces

De studerende er enige om, at ansøgningsprocessen er meget besværlig. Der er så mange uklare led, og ansvaret ligger helt hos den studerende selv.

”Du skal hele tiden presse på, ringe rundt og finde ud af hvilket led, du skal tale med, og hvem der skal underskrive hvilke dokumenter. Du skal have styr på alt selv, og du kan nemt lave en fejl. Og det betyder, at du ikke kommer af sted,” fortæller en af dem om den hårde ansøgningsproces.

Generelt er tilliden til ansøgningsprocessen heller ikke stor:

”Der var sådan en mistro hele vejen igennem. Jeg havde ikke tillid til, at der var styr på tingene,” udtaler en anden studerende.

Teamleder for International Team, Susan Varmer, forstår godt, at de studerende finder processen meget udfordrende. Men det er ikke muligt at komme udenom to ansøgningsprocesser; det første er en intern ansøgningsproces på RUC og det andet er til det eksterne universitet.

Dog arbejder de på at gøre processen lettere. Blandt andet har International Team i foråret udviklet nogle vejledningsfilm som støtte til hele processen.

Ansøgningsprocessen skal gøres lettere

Et andet initiativ, som er vedtaget på RUC som led i International Uddannelsesstrategi, er udviklingen af faste studiespor i udlandet på alle bacheloruddannelserne.

”Hvert bachelorstudienævn er i gang med at udvikle et antal faste tilrettelagte spor i udlandet. Formålet er at identificere et mindre antal partnere, der knyttes tættere kontakt med og hvor studienævnet på forhånd har godkendt et studieprogram. På den måde kan forhåndsgodkendelsen springes over, hvilket vil gøre ansøgningsprocessen lettere,” udtaler Susan Varmer.

Det lykkedes Eskil Juul Elling at komme afsted. Læs om hans oplevelser

Også uddannelsesminister Morten Østergaard vil lette ansøgningsprocessen for de studerende. Hans handlingsplan for internationalisering skal gøre vejen til udenlandske universiteter kortere. Det skal ske ved blandt andet at fjerne økonomiske og administrative forhindringer, forenkle sagsbehandlingstider og indføre automatisk merit for alle forhåndsgodkendte studieophold.

Susan Varmer er rigtig positiv overfor Morten Østergaards mål om, at flere studerende skal til udlandet. Hun pointerer dog, at ministeren ønsker, at det skal ske uden ekstra omkostninger for statskassen.

Hun understreger også, at hans målsætning om at få 50 procent af de studerende til udlandet inden år 2020 er meget høj. Den vil forudsætte, at universiteterne prioriterer arbejdet med studie- eller praktikophold i udlandet højt:

”Det er en meget høj målsætning, og det vil kræve meget at nå dertil. Ministerens meget positive fokus kan også få de studerende til at tro, at det er en nem proces at komme på udveksling. Men der ligger altså meget arbejde for den studerende i det.”

Rusk er bekendt med navnene på alle tre anonyme studerende i artiklen.

Faktaboks

Gode råd til dig der vil ud i verden med studiet

  • Start i meget god tid, så du kan nå at læse om de forskellige universiteter og sætte dig ind i ansøgningsprocesser.
  • Indstil dig på, at det er en meget tidskrævende proces.
  • Benyt dig af de tilbud, RUC udbyder. Du kan f.eks. deltage i informationsmøder om udveksling og tage til udvekslingscafé. Tider for sidstnævnte kan findes under studievejledningsarrangementer på www.ruc.dk.
  • Brug hjemmesiden www.ruc.dk/udveksling. Her finder du en vejledningsfilm om ansøgningsprocessen, og du kan finde kontaktinformationer til Fagkoordinatorer og International Team.
  • Spørg, spørg, spørg, hvis du er usikker! International Service Desk har åbent fire dage i ugen. Mandag til onsdag fra 9.30 – 12.30, torsdag fra 12.30 – 15.30.
  • Lær af andre studerendes erfaringer. Studenterrapporter kan findes i International Service Desk.
  • Kontakt International Team, hvis du har forslag til ændringer om ansøgningsprocessen.

Kilde: Internationalt team

Speak Your Mind

*