Ugens speciale: Hjemløshed – Alt på et bræt

Share

Kan man spille sig vej til speciale-eksamen? Nyt RUC-speciale sætter hjemløshed i fokus i dannelsen af et informerende brætspil; ”Hjemløsespillet”. 

Som en del af specialet har ??? simpelthen fået produceret et rigtigt brætspil. Foto: Julie Ringgaard Kauffmann

Som en del af specialet har Malene Kjeldgaard Christensen simpelthen fået produceret et rigtigt brætspil. Foto: Julie Ringgaard Kauffmann

5820 mennesker i Danmark er hjemløse. Det tal kommer fra ’Det Nationale Forskningscenter for Velfærd’ (SFI)’s 2013 rapport om hjemløshed. Ved vi nok om denne gruppe mennesker? Det mener RUC-studerende Malene Kjeldgaard Christensen ikke. Hun har helliget sit produkt-speciale i performancedesign til at skabe en mere nuanceret forståelse af hjemløse som andet og mere end de alkoholiserede mænd på gaden. Det er der kommet et speciale og et speciale ud af.

’Hjemløsespillet’, som er navnet på brætspillet, er udviklet i samarbejde med ’Giv din hånd’ en non-profit forening, som støtter hjemløse og socialt udsatte.

Første skridt i udviklingen af hjemløsespillet tog Malene Kjeldgaard Christensen delvist i et tidligere performancedesignprojekt og deltvist sammen med ‘Giv din hånd’ i 2011, da de, efter at være blevet kontaktet af Roskilde Festival, udviklede et festival-event for at sætte fokus på hjemløshed. På Roskilde Festival fik alle glade deltagere mulighed for at agere ‘spillebrik’ i Hjemløsespillets første version; et fysisk rollespil. Malene Kjeldgaard Christensen var begejstret for eventet, men så et yderligere udviklingspotentiale i spillet.

”Roskilde-versionen af hjemløsespillet gav et lidt forenklet billede af hjemløshed, hvilket blandt andet hang sammen med dets opbygning og det korte spil-interval. Hjemløshed er ikke en problemstilling, der bare begynder og slutter, det er langt mere kompliceret end som så. Bortset fra det havde Roskilde-versionen af ’Hjemløsespillet’ også mange gode elementer; eksempelvis brugen af karakterer, hvis rolle man som spiller skulle påtage sig.”

Arbejdserfaring med hjemløse

Igennem mangeårigt frivillig arbejde i Morgencaféen for hjemløse havde Malene Kjeldgaard Christensen opbygget en forståelse for hjemløse, der gjorde det muligt at  redesigne ’Hjemløsespil’. Det måtte meget gerne afspejle, at hjemløshed ikke kun noget at gøre med, om man har en bolig eller ej.

“Det har også rigtig meget med ens personlighed at gøre. Det har at gøre med ens forståelse af verden og problemer med at finde ro. Der er en evindelig rastløshed – man kan aldrig rigtig påbegynde noget, forklarer forfatteren ”

 

Hjemløshed er ikke en problemstilling, der bare begynder og slutter, det er langt mere kompliceret end som så

1hjemløs340To år efter ’Hjemløsespillet” var at finde på Roskilde Festival har Malene Kjelgaard Christensen færdigudviklet et informerende brætspil rettet mod undervisning i samfundsfag i Gymnasiet. Spillet, der tager omkring 1,5 time at spille, er bygget op omkring ti karakterer, hvis forhistorie på forhånd er givet og hvis niveau på parametre som ’sociale relationer’, ’fysiske helbred’, ’misbrugskontrol’, ’psykiske helbred’ er oplyst. Som udgangspunkt er det hver spillers mål at hjælpe sin karakter med at udvikle sig positivt og dermed rykke niveauer op på de respektive parametre. Det foregår ved, at man som spiller vælger, hvordan ens karakter skal handle. Vælger man rigtigt, vil karakteren rykke frem, vælger man forkert vil karakteren rykke tilbage. Hovedformålet med spillet er dog oplysning, og derfor vil man som spiller opleve en skævvridning mellem det man tror er det rigtige træk, og det træk spillet, lidt diktatorisk, kategoriserer som det rigtige.

Et eksempel på en hjemløseproblemstilling kunne være, hvorvidt ens karakter skulle bryde ind i en bil.

”Umiddelbart ville de fleste af os nok svare ”nej” til det spørgsmål. Men for den hjemløse er indbruddet en direkte vej til en nat i enten i en bil eller i arresten, hvilket anses som et fordelagtigt alternativ til en nat på gaden. Det er sådanne problemstillinger jeg ønsker at belyse for deltagere i ’Hjemløsespillet’”, fortæller Malene Kjelgaard Christensen

Speciale på spil

Da Malene Kjeldgaard Christensen valgte at lave et produkt-speciale, blev produktet til et brætspil af to primære grunde.

”For det første kan et brætspil samle mennesker og man er som spiller aktiv, hvilket gør, at den viden spillet formidler bliver bedre integreret end hvis eleven havde læst en bog.
For det andet egner ”ryk frem, ryk tilbage”-logikken i brætspil sig godt til at beskrive hjemløshedens kompleksitet”, forklarer Malene Kjeldgaard Christesen. I sit speciale skriver hun:

“Selve spilmetaforen opstår i forlængelse af en fortolkning på den forståelse, at mange hjemløse bl.a. oplever, at være er fanget i et uoverskueligt system af informationer og regler, som skal overholdes, samtidig med, at de har det meget svært, enten social, psykisk eller fysisk i forhold til misbrug, mm. Derfor kan tilværelsen føles som ’et skridt frem og to-tre skridt’ tilbage.”

2hjemløs340Da snakken falder på det skrevne speciale, er Malene Kjeldgaard mindre entusiastisk.
”Det er nok et lidt rodet speciale. Sideantalsmæssigt sætter det, at man skriver et produktspeciale nogle begrænsninger. I den forbindelse blev jeg udfordret. Jeg havde svært ved at gøre de få sider skarpe nok. Generelt må jeg sige, at jeg er langt mere stolt af produktet end selve specialet.”
Trods en manglende tilfredshed med resultatet af det skrevne speciale, er Malene Kjeldgaard Christensens engagement ikke brugt op. Hun interesserer sig stadig for hjemløshed og brænder for at informere andre om det:

”Hjemløshed er et så meget større problem end det man kan se”.

Specialet om ”Hjemløsespillet” er frit tilgængeligt i Roskilde biblioteks digitale arkiv.

Fakta

Produktspeciale  –  hvad er det?

Et produktspeciale består af en produktion af et eller flere fagrelevante produkter samt en tilhørende akademisk rapport. Hovedfokus for den akademiske del af specialet bør være en analyse af brugt teori og metode og en tilhørende refleksion over specialets produkt.

Speak Your Mind

*