Ugens speciale: Singlen – et unikum i dansk journalistik

Share

Singlen er et nyt begreb inden for journalistikken, og der findes derfor endnu ikke nogen teori inden for feltet. Og så må man jo lave sin egen. Det gjorde de tre RUC-studerende Anine Fuglesang, Kathrine Albrechtsen og Marie Louise Hagemeister i deres speciale, som også mundede ud i deres egen single.

single680-2

Et udvalg af mediebureauet Zetlands singler – Zetland introducerede singlen i Danmark. Foto: Zetland.

”Lav nu noget sjovt, I har et halvt år,” opfordrede specialevejlederen. Den chance udnyttede Anine, Kathrine og Marie, da de valgte at fordybe sig i et forholdsvist nyt emne og nyt journalistisk produkt, nemlig singlen  –  den journalistiske fortælling halvvejs mellem artiklen og bogen.

Specialets problemformulering ”Hvad karakteriserer en single?” kan egentlig lyde ret simpel. Men det er alligevel ikke så lige til, når begrebet endnu ikke er udbredt. Det opstod først i USA for fire år siden og har kun eksisteret i Danmark i snart to år. Specialets forfattere tog derfor kontakt til Berlingske og Zetland, som var de første, der udgav singler i Danmark. Her interviewede de singleskribenter og udgivere med formålet at udarbejde deres egen teori om singlen.

Så hvad er en single?

Ifølge specialet er en single mellem 25 og 100 sider lang. Det er den gode fortælling, der er i centrum, men den giver læseren en sand beretning om et samfundsrelevant emne. Det er vigtigt, at der er en stringent rød tråd hele vejen gennem fortællingen, og det handler om at fange læseren indtil sidste linje.

”Det handler om at finde den lille historie i den store. At zoome helt ind på den lille historie og samtidig zoome helt ud på det samfundsrelevante og gøre læserne endnu klogere,” fortæller Kathrine Albrechtsen.

Specialet beskriver, at singlen skal være velfortalt og underholdende, og at den skal indeholde litterære træk såsom scener, detaljer, synsvinkel og dialog. Desuden arbejder man ikke med cases, men med karakterer, som skal beskrives detaljeret nok til, at læseren kan få indsigt i personens tanker, følelser og handlinger. Det kan i den forbindelse være en udfordring at fortælle den fuldt ud sande historie, og læseren kan være skeptisk over for, om der er tale om fiktion eller virkelighed:

”Udfordringen er at bruge litterære virkemidler og samtidig bevare sandheden, for det skal være 100 procent sandt. Undervejs i forløbet diskuterede vi denne hårfine balance flere gange og var meget bevidste om, at vi ikke overskred den. Der må ikke digtes på noget,” fortæller Anine Fuglesang.

I specialet gives der et eksempel herpå med den pædofile mand Henrik (Opdigtet navn, red.): ”Kunne vi for eksempel fortælle om en vilkårlig aften, hvor Henrik som barn selv lavede spaghetti med ketchup, når Henrik ikke specifikt havde fortalt os om dén aften, men om denne handling generelt? Vi startede med at skrive: ”Henrik går ud i køkkenet. Han er sulten og beslutter sig for at koge noget pasta. Ketchuppen står allerede fremme fra i aftes.” For at pointere for læseren, at Henrik ofte stod i den situation, hvor han måtte lave mad selv. Vi endte dog med at ændre dette, da grænsen mellem fiktion og virkelighed syntes at blive overtrådt.”

Man skal spørge ind til alt muligt mærkeligt, som man ikke lige tænker over og ikke er vant til i en almindelig nyhedsartikel: ”Hvad gjorde du på det tidspunkt” og ”hvordan gjorde du det” osv. Og det har jo ikke gjort det nemmere, at vi snakkede om pædofili.

En anden udfordring ligger i, at læseren skal oplyses gennem faktuelle afsnit, for det kan være svært at få de to dele til at smelte naturligt sammen:

”Det har netop været en af de største udfordringer, at der skal være de her faktuelle afsnit og så selve historien. For overgangen skal være naturlig og elegant,” fortæller Anine Fuglesang.

En journalistisk guideline

Al denne research mundede i specialet ud i en journalistisk guideline til, hvordan man skriver en single. Den består af 11 specifikke krav, der bør overholdes. Udover samfundsrelevansen indbefatter kravene blandt andet, at historien skal indebære stor detaljerigdom, den skal bæres af et levende sprog, og brugen af citater skal holdes på et minimum.

”Vi ville gerne have noget håndgribeligt ud af det, vi undersøgte. Derfor lavede vi den her guideline til os selv og andre for på den måde at give et bud på, hvordan en single skrives i praksis,” fortæller Marie Louise Hagemeister.

De to specialeprodukter: Selve specialet og forfatternes egen single om en pædofil mand. Foto: Louise Akselsen.

De to specialeprodukter: Selve specialet og forfatternes egen single om en pædofil mand. Foto: Louise Akselsen.

For at afprøve den journalistiske guideline valgte de tre studerende at skrive deres egen single. Overordnet omhandler den pædofili, men zoomer ind på en pædofil mand, der fortæller sin historie. Selve ideen udsprang af mediebilledets tiltagende fokus på problematikken. Det interessante for specialeforfatterne var, hvem de pædofile er, og det krævede en interessant karakter. Efter at have sat et opslag op i Statsfængslet Møgelkær, blev forfatterne kontaktet af flere, der sad inde for overgreb mod børn:

”Vi havde ikke forventet, at det ville være så nemt at finde nogen, der ville tale med os. Så vi var meget overvældede, da de kontaktede os,” fortæller Anine Fuglesang.

Det krævede dog flere interviews, før forfatterne fandt den rette mand. Den enes historie var for voldsom, den andens hang ikke sammen, og den tredje kandidat mente ikke selv, at han havde begået kriminalitet. Men så fandt de Henrik, som for anden gang sad i fængsel på grund af overgreb på børn, og han kunne give dem et indblik i livet som pædofil.

Tidskrævende journalistik

Singleskrivningen blev en meget lang proces for de tre gryende journalister. Selve interviewet med hovedkilden Henrik tog omkring ti timer delt op over flere omgange, og for at kunne udfylde det faktuelle i singlen var det også nødvendigt at interviewe flere fagfolk omkring pædofili. Alt i alt tog det cirka tre måneder at få skrevet singlen inklusiv research.

”Man skal virkelig være detaljeret og eksempelvis fortælle alt omkring det tøj, han har på, og det er også derfor, det tager så enormt lang tid. Det er en meget, meget krævende form for journalistik,” fortæller Anine Fuglesang.

Der opstod derfor mange spørgsmål undervejs, hvorfor de ringede og sms’ede med Henrik for at få alle detaljerne på plads:

”Det var sådan noget: Hvor høj er du, hvad farve hår har du?” siger Kathrine Albrechtsen.

”Ved at stille ham de samme spørgsmål gentagne gange kunne vi også teste, om det han sagde, var sandt,” bidrager Marie Louise Hagemeister.

Men også interviewdelen af processen var udfordrende:

”Man skal spørge ind til alt muligt mærkeligt, som man ikke lige tænker over og ikke er vant til i en almindelig nyhedsartikel: ”Hvad gjorde du på det tidspunkt” og ”hvordan gjorde du det” osv. Og det har jo ikke gjort det nemmere, at vi snakkede om pædofili,” fortæller Marie Louise Hagemeister.

Det var eksempelvis meget grænseoverskridende at spørge detaljeret ind til, hvordan Henrik har siddet i en sofa med sin hustrus 10  –  årige niece på skødet og ført hånden ind under hendes tøj, alt imens hans højgravide kone gik rundt i lejligheden uden at opdage noget. Også for Henrik var det grænseoverskridende og ubehageligt at fortælle om episoden, men detaljerne var nødvendige for at leve op til flere af singlens krav.

Det hårde arbejde førte til en 37 siders lang single, og den overholdt alle de 11 krav. De tre forfattere er godt tilfredse med resultatet. Så tilfredse at de i øjeblikket arbejder på at få singlen udgivet.

Af hensyn til specialets anvendte anonyme kilder og håbet om udgivelse er specialet ikke offentligt tilgængeligt.

Så snart der er nyt om udgivelse, opdaterer RUSK her.

Single680

De tre specialeforfattere. Foto: Louise Akselsen.

Fakta

Singlens 11 bud

 1. Singlen skal fortælle en samfundsrelevant historie.

Alle Zetland og Berlingskes singler er meget forskelligartede og berører mange slags emner. Men fælles er, at de fortæller et lille stykke samfundshistorie. Selv de mere personlige singler peger mod et samfundsrelevant emne, som måske ikke forholder sig til nyhedsbilledets dagsorden, men som i hvert fald forholder sig til væsentlige problematikker i tiden. Det er altså ikke nok at fortælle en interessant historie, den skal også beskrive et stykke af samfundet.

 1. Singlen skal zoome ind så meget som muligt.

Selvom singlen er et langt format, dur det ikke at skrive om et meget stort emne, da det vil gå ud over selve fortællingen. Hvis skribenten skyder med spredehagl, er der risiko for, at læseren bliver tabt undervejs. Ligesom i en nyhedsartikel skal historien i en single derfor være vinklet på trods af de mange sider, skribenten har tit rådighed. Men bag den lille historie skal der være et perspektiv ud til den store historie, idet fortællingen stadig skal gøre verdenen større for læseren, som nævnt i krav nummer 1.

 1. Singlen skal have interessante karakterer, der er med til at drive fortællingen frem.

I singler taler man ikke om cases, men derimod om karakterer, som man kender det fra litteraturens verden. Denne karakter skal beskrives så indgående, at læseren kan opnå forståelse og indsigt i personens tanker, følelser, valg og handlinger. På den måde fanger man læseren mere, end hvis man blot overfladisk bliver præsenteret for en case.

 1. Singlen skal have få karakterer

Singlen skal kun have få karakterer, som man følger tæt. Således kommer læseren tættere på miljøet og fortællingen. Derudover kan skribenten benytte sig af et antal kilder, for eksempel ekspertkilder, som er med til at brede den lille fortælling ud i et større, samfundsrelevant perspektiv.

 1. Singlen skal indebære stor detaljerigdom.

I arbejdet med en single skal skribenten bruge tid på at indfange så mange detaljer som muligt for at indføre læseren i det ønskede univers. Også for, som vi nævnte i krav nummer 3, at komme helt ind i karakterens tanker. Derfor skal man som skribent bruge mange timer sammen med sine kilder for at opnå denne detaljerigdom, således læseren kan få indsigt i karaktererne og miljøet, de indgår i.

 1. Singlen skal være båret af et godt og levende sprog hele vejen igennem.

Sproget skal være præcist, og reporter  –  sprog med taleetikette og regibemærkninger, som man kender fra nyhedsjournalistikken, skal undgås. Selvom singlen henter inspiration i litteraturen, skal læseren ikke gøre sig et større tolkningsarbejde. Skribenten skal skrive klart og tydeligt, så det er forståeligt for læseren. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke må kæles for de sproglige detaljer. Det kræves faktisk.

 1. I singlen skal brugen af citater holdes på et minimum.

Skribenten skal så vidt muligt skrive citaterne ud, så det er skribenten, der fortæller og ikke kilderne gennem direkte citater. Dette vil forstyrre læserytmen og gøre historien tung for læseren gennem de mange sider. Skribenten er altså ikke afhængig af en masse kildehenvisninger.

 1. Singlen skal have en klar opbygning.

Der skal være en sammenhængende og klar stringens i opbygningen. Skribenten skal gøre sig bevidst om at tage læseren i hånden og føre denne gennem fortællingen. Der skal være et stærkt plot. For at kunne opretholde dette, må skribenten benytte sig af litterære greb og veksle mellem sceneskift, rekonstruktioner, dialoger og faktuelle oplysninger for at fastholde læserbegæret.

        9.  Singlen skal have en stærk indgangsscene

Singlen skal have en stærk indgangsscene, for eksempel i form af en prolog, der vækker læserens nysgerrighed. Der skal skabes drama fra starten for derefter at folde historien ud.

Derudover skal der hurtigt sættes en ramme for, hvilken fortælling der i det følgende bliver præsenteret.

      10.  Singlen skal være en afrundet fortælling

Singlen skal være en afrundet fortælling på en vis længde. Ikke mindre end 25 og helst ikke mere end 100 sider, selvom der kan forekomme afvigelser.

 1. Singlen skal være non-fiktion

Selvom singlen låner virkemidler fra det litterære verden, må der ikke herske tvivl om, singlen er et stykke nonfiktion, der fortæller en historie fra den virkelige verden.

Comments

 1. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based on the same ideas you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an e mail.

 2. Please let me know if you’re looking for a writer
  for your blog. You have some really good articles
  and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Regards!

 3. Remarkable! Its actually awesome paragraph,
  I have got much clear idea about from this paragraph.

 4. It’s an amazing piece of writing in support of all the internet viewers; they will obtain benefit
  from it I am sure.

Speak Your Mind

*