“Vi siger nej til hurtigere-ud reform på RUC”

Share

Onsdag den 20. november var over 50 studerende samlet for at vise deres utilfredshed med Fremdriftsreformen. Dagen endte med planlægning af en mulig blokering af administrationen på onsdag.

Medlemmerne af Uddannelsesudvalget (UDDU) fik selskab af 50 studerende til sidste uges møde. Foto: Asbjørn Flügge.

Medlemmerne af Uddannelsesudvalget (UDDU) fik selskab af 50 studerende til sidste uges møde. Foto: Asbjørn Flügge.

Den 19. november indkaldte Studenterrådet til møde for studerende på RUC under overskriften ”Vi siger nej til hurtigere-ud reform på RUC”.

Den 20. november, cirka 13 timer senere klokken 12.30 er godt 45 studerende mødt frem i det nye studenterhus til informationsmøde omkring den nye fremdriftsreform. Der står slik på borderne, som de studerende spiser, mens der føres lavmælte samtaler. Der bliver helt stille, idet Drude Rohde, den nyvalgte formand for Studenterrådet ved RUC, rejser sig, stiller sig op op på en grøn mælkekasse og med glimt i øjet siger:

”Min kollega, formanden for Studenterrådet ved KU siger, at det her er det største siden ’68”.

Baggrunden for det hastigt indkaldte møde er ikke kun at informere studerende om Fremdriftsreformen. Klokken 13.00 er der Uddannelsesudvalgs-møde (UDDU), hvor punkt 7 på dagsordnen er “Proces for implementering af studiefremdrift-reformen”. Meningen er, at et stærkt fremmøde af studerende kan få ændret dagsordnen, så punkt 7 bliver rykket op, og så UDDU, hvor blandt andet Prorektor Hanne Leth sidder, kan se, at de studerende mener deres nej til reformen seriøst.

Den lettere forpustede og stærkt artikulerende SR-formand fortæller med harmdirrende stemme om, hvad SU-reformen vil betyde for studerende på landsplan og på RUC:

”Muligheden for selv at sammensætte sin uddannelse bliver mindre, da det bliver besværligt at vælge om, at tage på udveksling og komme i praktik. Det bliver også sværere at tage ekstrafag og vælge om, hvis du fortryder dit valg af fag. Du bliver tvangsindskrevet til 60 ECTS-point hvert år fra sommeren 2014; kommer du bagud med mere end 30ects-point, bliver din SU frataget, dette dog først fra sommeren 2016, og man risikerer i værste tilfælde at blive smidt ud af universitet.”

Hun understreger sin pointe og meningen med mødet:

”Vi er eksperterne på vores uddannelser  –  vi er kloge nok, og vi skal kæmpe for, at vores uddannelse ikke bliver dårligere af denne her reform.”

Fra UDDU-møde til stormøde

Forundringen står klart malet i ansigterne på flere af medlemmerne i UDDU over den store mængde stole, der er slæbt ind i mødelokale 01, hvor der knapt nok er plads til at komme frem til mødebordende. Inden mødet begynder, kan man høre de studerende snakke om det korte informationsmøde i studenterhuset. I summende samtaler hører man sætninger som ”Hvordan kan de tillade sig det?”, og ”Hvad er meningen egentlig med SU-reformen?”

Min kollega, formanden for Studenterrådet ved KU siger, at det her er det største siden ’68.  –  Formand for Studenterrådet Drude Rohde.

Prorektor Hanne Leth smiler stort, da hun sætter sig med ansigtet vendt mod tilskuerpladserne, hvor antallet af studerende nu er over 50. Punktet bliver rykket frem. Først med indlæg fra medlemerne af UDDU, derefter debat med de fremmødte. Hun tager forskud på debatten med lige dele ris og ros til de fremmødte studerende.

”Det er dejligt, I endelig er vågnet op, men I er måske inde i en fase, hvor det er svært at gøre så meget”, siger hun henvendt til dem.

Stinus Landt Lerche, der er medlem af UDDU for Studenterrådet, understreger vægten af implementeringsprocessen :

”Det vigtigste er, at processen bliver god, så der kommer gennemsigtighed, og vi bliver nød til at være 100 procent sikre på, at de studerende bliver hørt. Og at det bliver lagt på tidspunkter, så det i praksis bliver en inddragende proces.”

UDDU-udvalget erklærer sig enigt, og Hanne Leth lover, at ”der kommer et endnu ikke faststat stormøde.”

”Vi er ikke frie til at handle, vi er tvunget”

Kristian Bruun, der er på sin kandidat i Global Studies, giver også sin mening til kende, da der bliver åbnet for fri debat.

”Mit råd er: Lad være med at gøre det (gennemføre fremdriftsreformen. Red.)! Vi er ikke frie til at handle, vi er tvunget til at handle, fordi det kommer til at betyde, at Danmark er mindre uddannet og får en social slagside”, siger han.

Han langer også ud mod beslutningstagerne :

”Prøv at se ud over sin jeres egen næse som forvaltere. Jeg savner en klarere retorik og mindre forvaltningstænkning!”

Der bliver diskuteret videre, men da der også er andre punkter, må UDDU videre i dagsordnen. Inden det tidligere punkt 7 er overstået, lover Hanne Leth dog, at diskussionen ikke er afsluttet. Blandt andet skal den sendes til behandling i alle universitetets studienævn.

Flere studerende når dog at anføre, at de frygter, at RUC ligesom KU vil introducere yderligere stramninger som en del af fremdriftsreformen. Prorektoren viser sin forståelse med de studerende.

”Vi synes, der er rigeligt med tiltag. Vi synes ikke, der skal komme flere tiltag”, siger hun.

Asociale universiteter

Efter UDDU-mødet samles de resterende studerende igen i studenterhuset, hvor det nu er mørkt udenfor. Der bliver grådigt spist af slikket og spurgt efter kaffe. Antallet er dalet, men gejsten fejler ingenting, da formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard, opsummerer UDDU-mødet, samt hvad det reelt kommer til at betyde.

Et af tal der blev nævnt igen og igen, er de 7,1 måned universiteterne er ”tvunget” til at skære af tiden, fra man starter på universitet, inden man bliver kandidat. Dette er ifølge Jakob ikke noget, de er tvunget til. Hvor meget tiden skal forkortes med, er nemlig noget universiteterne selv bestemmer.

Han frygter, lige som mange andre, at det vil medføre asociale universiteter. Det, at der er sociale miljøer på universiteter, er bundet op på frivillige studerende. De fleste, der har deltaget i sociale arrangementer på RUC, ved, at det kun holdes i live af frivillige. Ydermere er det også det sociale, der kan holde studerende fast, når det ikke er så sjovt at være studerende. Disse ting bliver næsten umuliggjort af kravet on 60 ECTS-point per år, mener Jakob Ruggaard.

Straf på 30 millioner, eller…

Ordningen fungerer således, at hvis du ikke fuldfører 60 ECTS-point per år, ryger de resterende ECTS-point oven i næste år. Det vil kort sagt sige: Tager du orlov eller afmelder din eksamen et semester, skal du læse to semestre næste semester. Det vil gøre det rigtigt svært feks. at engagere sig frivilligt eller have et job ved siden af studiet, lyder kritikken fra studenterorganisationerne.

Prorektorens italesætter under UDDU-mødet også den straf på 30 millioner, universitet kan se frem til, hvis de ikke nedbringer studietiden med 7,1 måned. Det mener Jakob Ruggard er noget af en fortalelse fra prorektorens side. De 30 millioner er nemlig ikke indregnet i det sidste års finanshandlinger, og universitet bliver heller ikke skåret i deres grundtilskud. Det er altså ikke en straf, men snarere en reducering af den bonus på 30 millioner, som universitet kan få, hvis nedbringelsen på 7,1 måned lykkes. Det er heller ikke sådan, at hvis de 7,1 måned ikke lykkes, så får universitet ikke nogen penge. De får den mængde af de 30 millioner, som den del det lykkes dem at nedbringe studietiden svarer til, forklarer han.

Blokering af centraladministrationen onsdag 27. november

De resterende studerende sætter sig i diskussionsgrupper og diskuterer, hvad næste skridt skal være. Da snakken hurtigt kommer ind på, om man overhovedet kan gøre noget, da det allerede er besluttet fra folketingets side, svarer Drude Rohde kort og kontant: ”Det er politik. Det kan altid laves om.”

Diskussionsgrupperne samler sig til fællesdialog, hvor der lægges op til en blokering af centraladministrationen i bygning 30 for at vise RUC, at de studerende ikke vil acceptere fremdriftsreformen og for at vise sympati med de studerende på KU, der har arrangeret en demonstration på Vor Frue plads imod SU-reformen  –  en demonstration der i skrivende stund har over 5.200 tilmeldte på Facebook.

En arbejdsgruppe, der skal arrangere en mulig blokering af centraladministrationen, bliver nedsat og et studenterplanlagt stormøde arrangeres. Hvis stormødet beslutter det, skal centraladministrationen blokeres.

Stormødet er klokken 11, og den mulige blokering af centraladministrationen klokken 12 onsdag 27/11.Indtil videre er der over 170 tilmeldte på begivenhedens facebookside. Læs mere her.

Om det bliver det største der er sket i universitetssammenhæng siden ’68 må vise sig på onsdag.

Speak Your Mind

*